Laborecká MTB cez Iľovnicky hrebeň 4.ročník

Dátum a miesto konania:

 29.4.2018  Futbalové ihrisko Lackovce okr. Humenné

Trasy:
 • dlhá trať 55 km prevýšenie cez 1500  m, trať vedie cez Sninské singltracky
 • stredná trať 25 km prevýšenie 750 m
 • krátka trať 6 km prevýšenie 150 m
 • detská trať 600 m, podľa kategórie na kola

 

Kategórie:

Dlhá trať  55 km

 • MM     Muži               19 – 39 rokov  1979 – 1999
 • MBM  Masters B      40 – 49 rokov 1969 – 1978
 • MCM  Masters C      50 – 59 rokov 1959 – 1968

Stredná trať 25 km

 • JP Juniori                17 – 18 rokov  2000 – 2001
 • MP Muži                  19 – 39 rokov  1979 – 1999
 • MBP Masters B      40 – 49 rokov 1969 – 1978
 • MCP Masters C      50 – 59 rokov 1959 – 1968
 • Ženy

Krátka trať 7 km 

 • KŠ Kadeti                15 – 16 rokov  2002 – 2003
 • JŠ Juniori               17 – 18 rokov  2000 – 2001
 • ZKŠ Kadetky          15 – 16 rokov  2002 – 2003
 • ZJŠ Juniorky         17 – 18 rokov  2000 – 2001
Detské preteky ( registrácia na mieste v deň pretekov )
 • starší žiaci  2004 – 2005 – 6 x kolo – 3,6 km
 • mladší žiaci  2006 – 2007 – 5 x kolo – 3 km
 • miny  2008 – 2009 – 4 x kolo – 2,4 km
 • mili  2010 – 2011 – 3 x kolo – 1,8 km
 • mikro  2012 – 2013 – 2 x kolo – 1,2 km
 • bejbi  2014 – a viac – 1x kolo – 600 m

 

 

Prezentácia – na mieste štartu
 •   08.00 – 9:45

Za prihláseného ste považovaní až po zaplatení štartovného.

Registrácia detí sa uskutoční na mieste ( nie je nutná online registrácia )

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.

Občerstvenie:
 • 1x na krátkej trati
 • 3x na dlhej trati
 • v cieli
Prihlásenie:

Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 22.04.2018. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu. Za prihláseného ste považovaní až po zaplatení štartovného.

Prvých 100 registrovaných získava tričko preteku.

 

Štart a cieľ:
 • Futbalové ihrisko Lackovce

 

Začiatok pretekov:
 • Slávnostný štart  10:00 hod
 • Detské preteky od 10:30 hod.

 

Povrch: 
asfalt, poľné cesty, lesné cesty a chodníky ( singletracky )
Štartovné: 
 • 10€ registrácia online do 22.4.2018 na laboreckamtb.sk
 • deti bez registračného poplatku
 • v deň preteku na mieste (negarantujeme darček)

( každý účastník dostane  občerstvenie )

Informácie:
 • registrácia Ondrej Šmiga 0915 988 536
 • trate Michal Danko 0950 442 448
 • info@laboreckamtb.sk
 • laboreckamtb.sk

Mapy tratí:

Dlhá trať: https://ulozto.sk/!P3pkOLzvCvgC/ilovnicky-hreben-2018-gpx

Dodatočné informácie:
 • Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
 • V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.
Podmienky účasti:
 • podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
 • cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
 • odporúčame lekársku prehliadku
 • osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu
 • certifikovaná prilba podľa najnovších noriem je povinná pre všetkých pretekárov počas celých pretekov ( kožená, cestná retro pokrývka hlavy nie je prilba určená pre náš MTB maratón!!!, v prípade že ju bajker použije a nedodrží naše nariadenie, bude rozhodcom nekompromisne diskvalifikovaný )