Menu Zavrieť

Daruj 2%

Financie získané formou 2% z daní z príjmu by sme veľmi radi využili na rozvoj horskej cyklistiky v našom regióne, čím ho sprístupníme väčšiemu množstvu ľudí a taktiež na skvalitnenie podmienok a organizácie športových aktivít.

Údaje príjemcu:

Obchodné meno: Laborecká MTB
Právna forma: Občianské združenie
IČO: 502 14 501
Adresa: Lackovce 62, 066 01 Humenné
Číslo účtu IBAN: SK 21 8330 0000 0027 0097 2766