Menu Zavrieť

Kategória

 • Dátum konania: 08.05.2022 (nedeľa)
 • Miesto konania: Námesite slobody 1736, Humenné (CVČ Dúha) 
 • Registrácia na mieste: 7:00 hod.
 • Štartovné: online registrácia 20€ / na mieste v deň preteku 25€

Trate:

 • Dlhá trať – 75 km (prevýšenie 2100 m) – trať vedie cez Sninské Singletracky. V prípade nepriaznivého počasia bude trať skrátená o 14 km.
 • Stredná trať – 50 km (prevýšenie 1200 m) 
 • Krátka trať – 20 km (prevýšenie 500 m)
 • Detská trať – 600 m, podľa kategórie (počet kôl) 
 
 
 

Harmonogram:

7:00 hod.             PREZENTÁCIA a REGISTRÁCIA pretekárov

                              REGISTRÁCIA na Detské preteky

 

09:00 hod.          ŠTART – DLHÁ TRAŤ 

11:00 hod.          ŠTART – STREDNÁ TRAŤ 

12:00 hod.          ŠTART – KRÁTKA TRAŤ 

12:00 hod.          ŠTART – Detské preteky

 

Vyhodnotenie Detských pretekov: Hneď po odjazdení všetkých detských kategórií.

Vyhodnotenie Súťažných kategórií: Od 14:00 hod.

Kategórie:

Dlhá trať:

 • Dorast - do 18 rokov - osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!)
 • Muži A - 18 - 39 rokov
 • Muži B - 40 - 49 rokov
 • Muži C - 50 - 59 rokov
 • Muži D - 60 - 99 rokov
 • Ženy A - 18 - 39 rokov
 • Ženy B - 40 - 49 rokov
 • Ženy C - 50 - 59 rokov
 • Ženy D - 60 - 99 rokov

Stredná trať:

 • Dorast - do 18 rokov - osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!)
 • Muži A - 18 - 39 rokov
 • Muži B - 40 - 49 rokov
 • Muži C - 50 - 59 rokov
 • Muži D - 60 - 99 rokov
 • Ženy A - 18 - 39 rokov
 • Ženy B - 40 - 49 rokov
 • Ženy C - 50 - 59 rokov
 • Ženy D - 60 - 99 rokov

Krátka trať:

 • Dorast - do 18 rokov - osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!)
 • Ženy - 18 - 99 rokov
 • Muži - 18 - 99 rokov

Detské preteky:

 • Starší žiaci - 2008 - 2009 - 6x kolo - 3,6 km
 • Mladší žiaci - 2010 - 2011 - 5x kolo - 3 km
 • Mini - 2012 - 2013 - 4x kolo - 2,4 km
 • Mili - 2014 - 2015 - 3x kolo - 1,8 km
 • Mikro - 2016 - 2017 - 2x kolo - 1,2 km
 • Baby - 2018 - a viac - 1x kolo - 600 m

Počet pretekárov v hlavných kategóriách je obmedzený na 300!!!

Na preteky sa môžete registrovať:

 • cez on-line registráciu na www.racetime.sk do 03.05.2022. Po on-line registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu alebo pri prezentácií ukázať registračný QR kód, ktorý Vám bude zaslaný na emailovú adresu. Za prihláseného je pretekár považovaný až po zaplatení štartovného.
 • na mieste 07.05.2022 v čase 14:00 – 18:00 hod. CVČ Dúha (Námestie slobody 1736, Humenné)
 • na mieste 08.05.2022 (v deň pretekov) do 15 minút pred štartom jednotlivých kategórií

On-line  registrovaný  pretekár  získava  v  cene  štartovného  prezentačnú  tašku, cyklofľašu s logom preteku, Inkospor energygel  a občerstvenie ( jedlo a nápoj )  po preteku.  

V cene štartovného je zahrnuté: štartovné číslo, časomiera, úschovňa bicyklov, šatne, sprchy a
zdravotná služba v cieli.

Prví traja v každej kategórii získajú diplom, medailu a športové tričko s logom pretekov.

 

TRATE A GPX:

KRÁTKA TRAŤ

 • Dĺžka: 20 km
 • Prevýšenie: 500 m
 • Bez občerstvenia

STREDNÁ TRAŤ

 • Dĺžka: 50 km
 • Prevýšenie: 1200 m
 • Občerstvenie: 3x Občerstvenie

DLHÁ TRAŤ

 • Dĺžka: 75 km
 • Prevýšenie: 2100 m
 • Občerstvenie: 5x Občerstvenie
 • DLHÁ TRAŤ vedie aj cez SNINSKÉ SINGLETRACKY
 • V prípade nepriaznivého počasia bude trať skrátená o 14 km
Po registrácií a on-line platbe je potrebné si vytlačit alebo uložiť do telefónu pdf súbor, ktorý Vám bol zaslaný emailom.
V súbore sa nachádza QR kód, ktorý bude pri prezentácií na mieste preteku vyžadovaný !!!
 • Platby on-line registrovaných pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 •  Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
 •  V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné
  nevracia.
 • V prípade výnimočného stavu, alebo pandémie Covid-19 sa preteky uskutočnia formou výzvy
  s aplikáciou STRAVA® (ako v roku 2020 – http://laboreckamtb.sk/new/strava-nemec-cezilovnicky-
  hreben-2020)
 • podujatie sa uskutoční za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého alebo
  chladného počasia, nezískania potrebných povolení na prechod územiami, si usporiadateľ
  vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
 • preteky sa uskutočnia za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
 • odporúčame lekársku prehliadku
 • osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15
  rokov môžu absolvovať preteky len v sprievode zákonného zástupcu
 • certifikovaná prilba podľa najnovších noriem je povinná pre všetkých pretekárov počas celých
  pretekov ( kožená, cestná retro pokrývka hlavy nie je prilba určená pre naše MTB preteky !!!),
  v prípade, že ju pretekár použije a nedodrží naše nariadenie, bude rozhodcom nekompromisne
  diskvalifikovaný)