Menu Zavrieť

Kategória

GOSH® Cez Iľovnícky hrebeň 2023

PROPOZÍCIE

Dátum a miesto konania:
07.05.2023 (nedeľa)

Južné námestie Humenné (Vihorlatská knižnica)

Organizátor: Cykloklub Humenné v spolupráci s mestom Humenné, CVČ Dúha, Správou
rekreačných a športových zariadení Humenné a Laboreckou MTB

Trasy:

 • Dlhá trať – 65 km prevýšenie cez 1800 m. Trať vedie cez Sninské Singletrack 
 • Stredná trať – 50 km prevýšenie 1400 m
 • Krátka trať – 20 km prevýšenie 400 m
 • Detská trať – 600 m, podľa kategórie, na počet kôl

KATEGÓRIE

Dlhá trať – 80 km (červená)

 • Dorast do 18 rokov – osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!)
 • Muži A od 18 do 39 rokov
 • Muži B od 40 do 49 rokov
 • Muži C od 50 do 59 rokov
 • Muži D od 60 do 99 rokov
 • Ženy A od 18 do 39 rokov 
 • Ženy B od 40 do 49 rokov
 • Ženy C od 50 do 59 rokov
 • Ženy D od 60 do 99 rokov

Stredná trať – 50 km (modrá) 

 •  Dorast do 18 rokov – osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!)
 •  Muži A od 18 do 39 rokov
 •  Muži B od 40 do 49 rokov
 •  Muži C od 50 do 59 rokov
 •  Muži D od 60 do 99 rokov
 •  Muži E E-bike bez rozdielu veku
 •  Ženy A od 18 do 39 rokov
 •  Ženy B od 40 do 49 rokov
 •  Ženy C od 50 do 59 rokov
 •  Ženy D od 60 do 99 rokov
 •  Ženy E E-bike bez rozdielu veku

Krátka trať – 20 km (zelená)

 • Dorast do 18 rokov – osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!)
 • Ženy od 18 – 99 rokov
 • Muži od 18 – 99 rokov

Detské preteky (oranžová) registrácia na mieste v deň pretekov

 • Starší žiaci 2009 – 2010 – 6 x kolo – 3,6 km
 • Mladší žiaci 2011 – 2012 – 5 x kolo – 3 km
 • Mini 2013 – 2014 – 4 x kolo – 2,4 km
 • Mili 2015 – 2016 – 3 x kolo – 1,8 km
 • Mikro 2017 – 2018 – 2 x kolo – 1,2 km
 • Baby 2019 – a viac – 1x kolo – 600 m
 

Dlhá trať 

Dĺžka: 65 km (červená)

Prevýšenie: 1800 m

Stredná trať 

Dĺžka: 50 km (modrá) 

Prevýšenie: 1400 m

Krátka trať 

Dĺžka: 20 km (zelená)

Prevýšenie: 400 m

OBČERSTVENIE NA TRATI

 • Dlhá trať 80 km – 5 x občerstvenie 
 • Stredná trať 50 km – 3 x občerstvenie
 • Krátka trať 20 km – bez občerstvenia
 • V cieli – všetci

Prezentácia - na mieste štartu

Dospelí Od 07.00 hod.

Deti Od 07.00 hod.

Za prihláseného je pretekár považovaný až po zaplatení štartovného. Registrácia detí sa uskutoční na mieste ( nie je nutná on-line registrácia ) Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii. 

Registrácia:

Na preteky sa môžete registrovať: * cez on-line registráciu na www.racetime.sk do 06.05.2023 

* do 02.05.2023 – on-line platba 25,-€ (pripísaná na účte organizátora) 

* do 06.05.2023 – platba pri prezentácii 30,-€  

* 06.05.2023 v čase 14:00 – 18:00 CVČ Dúha (Južné námestie Humenné) 

* 07.05.2023 (v deň pretekov) do 15 minút pred štartom jednotlivých kategórií. Po on-line registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu alebo pri prezentácií ukázať registračný QR kód, ktorý Vám bude zaslaný na emailovú adresu. Za prihláseného je pretekár považovaný až po zaplatení štartovného. 

Registrovaný pretekár s on-line zaplateným štartovným získava v cene štartovného prezentačnú tašku ako bonus. 

V cene štartovného je zahrnuté: štartovné číslo, časomiera, úschovňa bicyklov, šatne, sprchy, zdravotná služba a občerstvenie na trati a v cieli (obed a nápoj). Prví traja v každej kategórii získajú hodnotné vecné ceny. 

Štart a cieľ: 

Južné námestie Humenné (Vihorlatská knižnica, Námestie slobody 50) 

Začiatok pretekov: 

 • Slávnostný štart dlhej trate 10:00 hod. 
 • Slávnostný štart strednej trate 10:30 hod. 
 • Slávnostný štart krátkej trate 11:30 hod.
 • Detské preteky 11:30 hod. 

Povrch: Asfalt, poľné cesty, lesné cesty a chodníky ( Singletracky ) 

Štartovné:

 • Pre všetky kategórie a trate je cena 25,- €, registrácia on-line a platba do 02.05.2023 na www.racetime.sk
 • V deň pretekov pri registrácii na mieste je cena 30,- €
 • Deti – dobrovoľné štartovné 5,-€ 

Pri registrácii v deň pretekov pretekárom negarantujeme prezentačnú tašku. 

Všetky štartujúce deti dostanú po pretekoch obed a nápoj. 

Vyhodnotenie: 

 • Detské kategórie po odjazdení všetkých detských kategórii 
 • Hlavné kategórie od 14:00 hod. 

Sprievodný program: 

Počas pretekov bude k dispozícii skákací hrad a stan s občerstvením nášho miestneho pivovaru Medveď. O deti sa postarajú moderátorky a animátorky z rádia Paráda.

PODMIENKY ÚČASTI

 • Spoločný výjazd sa uskutoční za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate.
 • Spoločný výjazd sa ide za plnej cestnej premávky.
 • Štart na vlastné riziko.
 • Usporiadateľ nezodpovedá na škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.
 • Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
 • Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania.
 • Zákaz vyhadzovania akéhokoľvek odpadu  mimo vyznačené miesta.
 • Účastník je povinný správať sa ohľaduplne k prírode a jej obyvateľom.
 • Účastník musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého výjazdu.

INFORMÁCIE

 • Registrácia: Boris Kakuta – 0918 980 353, Peter Varga – 0907 446 959 
 • Značenie trate: Michal Danko – 0950 442 448, Igor Štefan – 0917 410 624
 • info@laboreckamtb.sk 
 • www.laboreckamtb.sk / www.cyklohe.sk