Menu Zavrieť

Kategória

 

Dátum: 22.09.2019

Miesto konania: Obecný úrad Lackovce (okres Humenné)

Trasy:

 • Dlhá trať – 27 km, prevýšenie 930 m
 • Krátka trať  – 10 km, prevýšenie 475 m

*Poznámka k trati – trate budú pred samotným pretekom upravované v závislosti od prác na novom plynovode, ktorý prepája Poľsko – Slovensko.

Kategórie:

Dlhá trať  – 27 km

 • Muži Absolútne poradie 1 – 5 miesto
 • Muži A – od 18 do 39 rokov (Slovensko)
 • Muži B – od 40 do 49 rokov (Slovensko)
 • Muži C – od 50 do 59 rokov (Slovensko)
 • Muži D – nad 60 rokov (Slovensko)
 • Ženy Absolútne poradie 1 – 5 miesto
 • Ženy E – od 18 do 39 rokov (Slovensko)
 • Ženy F – od 40 do 49 rokov (Slovensko)

Krátka trať – 10 km 

 • Muži Absolútne poradie 1 – 5 miesto
 • Muži A – od 18 do 39 rokov (Slovensko)
 • Muži B – od 40 do 49 rokov (Slovensko)
 • Muži C – od 50 do 59 rokov (Slovensko)
 • Muži D – nad 60 rokov (Slovensko)
 • Ženy Absolútne poradie 1 – 5 miesto
 • Ženy E – od 18 do 39 rokov (Slovensko)
 • Ženy F – od 40 do 49 rokov (Slovensko)                
 • Juniori – do 18 rokov
 • Juniorky – do 18 rokov

Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!)

Detské preteky ( registrácia na mieste v deň pretekov )

 • Starší žiaci   2004 – 2005 – 1000 m
 • Mladší žiaci 2006 – 2007 – 800 m
 • Mini   2008 – 2009 – 600 m
 • Mili 2010 – 2011 – 400 m
 • Mikro 2012 – 2013 – 200 m
 • Baby 2014 – a mladší – 100 m

Prezentácia – na mieste štartu

Dospelí

 • 8:00 – 10:30 hod.

Deti

 • 8:00 – 9:30 hod.

Za prihláseného ste považovaní až po zaplatení štartovného.

Registrácia detí sa uskutoční na mieste ( nie je nutná on-line registrácia )

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.

Občerstvenie:

 • Dlhá trať                 – 2x na trati a v cieli
 • Krátka trať             – 1x na trati a v cieli

Prihlásenie:

Na preteky sa môžete prihlásiť cez on-line registráciu na www.laboreckamtb.sk do 15.09.2019. Po on-line registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu alebo pri prezentácií ukázať registračný QR kód, ktorý Vám bude zaslaný na emailovú adresu. Za prihláseného je pretekár považovaný až po zaplatení štartovného.

On-line registrovaný pretekár získava v cene štartovného prezentačnú tašku a občerstvenie (jedlo a nápoj) po preteku. Pri registrácií v deň preteku pretekárom negarantujeme prezentačnú tašku a občerstvenie po preteku (jedlo a nápoj).

 

Štart a cieľ:

 • Dlhá trať Pichné – Lackovce (futbalové ihrisko)
 • Krátka trať Lackovce (futbalové ihrisko)
 • Detský pretek Lackovce (futbalové ihrisko)

Začiatok pretekov:

 • Detské preteky:             o 10:00 hod.
 • Dlhá trať:                        o 12:00 hod. (odchod autobusu do obce Pichné o 10:30 hod.)
 • Krátka trať:                     o  13:00 hod.

Povrch: 

Asfalt, poľné cesty, lesné cesty a chodníky ( Singletracky )

Štartovné: 

 • Dlhá trať: online registrácia do 15.9.2019 – 10.00 €

Registrácia na mieste – 15.00 €

 • Krátka trať: online registrácia do 15.9.2019 – 5.00 €

Registrácia na mieste – 8.00 €

Pri registrácií v deň preteku pretekárom negarantujeme prezentačnú tašku a občerstvenie po preteku (jedlo a nápoj).

 • Deti bez registračného poplatku

Všetky štartujúce deti majú nárok na jedlo a nápoj.

 

Dodatočné informácie:

 • Platby on-line prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
 • V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.

Podmienky účasti:

 • Súťaží sa podľa pravidiel atletiky,
 • podujatie sa uskutoční za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate,
 • bežecké preteky sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
 • odporúčame lekársku prehliadku,
 • osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!)

 Poznámka:

 • Všetci pretekári sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie,
 • Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí,
 • Za zdravotnú spôsobilosť zodpovedá vysielajúca škola, klub,
 • Štartuje sa na vlastné nebezpečenstvo,
 • Prítomní musia mať preukaz poistenca,
 • Na preteky budú pripustení iba pretekári v športovom oblečení.

Informácie:

 • Registrácia: Peter Varga, 0907 446 959
 • Značenie trate: Michal Danko, 0950 442 448
 • info@laboreckamtb.sk
 • www.laboreckamtb.sk

Krátka trať

 • Dĺžka trate: 10 km
 • Prevýšenie: 475 m


GPX Krátka trať


STRAVA

Dlhá trať

 • Dĺžka trate: 27 km
 • Prevýšenie: 935 m


GPX Dlhá trať


STRAVA

Registrácia na Lackovský Lesný Beh 2019


Registrácia

Po registrácií a on-line platbe je potrebné si vytlačit alebo uložiť do telefónu pdf súbor, ktorý Vám bol zaslaný emailom.
V súbore sa nachádza QR kód, ktorý bude pri prezentácií na mieste preteku vyžadovaný !!!