Menu Zavrieť

Kategória

 • Dátum konania: 30.05.2021 (nedeľa)
 • Miesto konania: Futbalové ihrisko v obci Lackovce (okres Humenné) 
 • Registrácia na mieste: 8:00 hod.
 • Štartovné: online registrácia 15 € / na mieste v deň preteku 20 €

Trate:

 • Dlhá trať – 60 km (prevýšenie 1800 m) – trať vedie cez Sninské Singletracky
 • Stredná trať – 40 km (prevýšenie 1500 m) 
 • Krátka trať – 20 km (prevýšenie 500 m) 
Informácie o dĺžke trati sú orientačné. Finálne trate budú zverejnené pred samotným pretekom v závislosti od faktorov, ktoré ich môžu ovplyvniť (výstavba plynovodu, ťažba, poľnohospodárske práce,..)
 
 

Harmonogram:

8:00 hod.             REGISTRÁCIA pretekárov

                              REGISTRÁCIA na Detské preteky

 

10:00 hod.          ŠTART – DLHÁ TRAŤ 60 km

11:30 hod.          ŠTART – STREDNÁ TRAŤ 47 km

12:00 hod.          ŠTART – KRÁTKA TRAŤ 13 km

 

12:05 hod.          ŠTART – Detské preteky

 

Vyhodnotenie Detských pretekov: Hneď po skončení poslednej detskej kategórie

Vyhodnotenie Súťažných kategórií: Po dojazde do cieľa prvých troch súťažiacich v kategórií

Kategórie:

Dlhá trať:

 • Dorast - do 18 rokov
 • Muži A - 19 - 39 rokov
 • Muži B - 40 - 49 rokov
 • Muži C - 50 - 59 rokov
 • Muži D - 60 rokov a viac
 • Ženy A - 19 - 39 rokov
 • Ženy B - 40 - 49 rokov
 • Ženy C - 50 - 59 rokov
 • Ženy D - 60 - 99 rokov

Stredná trať:

 • Dorast - do 18 rokov
 • Muži A - 19 - 39 rokov
 • Muži B - 40 - 49 rokov
 • Muži C - 50 - 59 rokov
 • Muži D - 60 rokov a viac
 • Ženy A - 19 - 39 rokov
 • Ženy B - 40 - 49 rokov
 • Ženy C - 50 - 59 rokov
 • Ženy D - 60 - 99 rokov

Krátka trať:

 • Dorast - do 18 rokov
 • Ženy - 19 - 99 rokov
 • Muži - 19 - 99 rokov

Prosíme účastníkov aby dodržiavali bezpečnostné opatrenia proti šíreniu vírusu COVID-19. Po dojazde do cieľa a vyhodnotení súťažnej kategórie sa nezdržiavajte v areáli futbalového ihriska obce Lackovce!

.

Vstup do areálu je povolený len organizátorov a pretekári za splnených epidemiologických opatrení:

 – Negatívnym výsledkom RT- PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID –19 nie starším ako 72 hodín

 – Negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID –19 nie starším ako 24 hodín

 

Negatívneho výsledok testu na ochorenie COVID-19 je ho možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:

 1. Osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní
 2. Osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne
 3. Osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19
 4. Osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami
 5. Ide o osobu do 10 rokov veku

Počet pretekárov v hlavných kategóriách je obmedzený na 200!!!

Na preteky sa môžete registrovať cez on-line registráciu na www.laboreckamtb.sk do 24.05.2021. Po on-line registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu alebo pri prezentácií ukázať registračný QR kód, ktorý Vám bude zaslaný na emailovú adresu. Za prihláseného je pretekár považovaný až po zaplatení štartovného.

On-line  registrovaný  pretekár  získava  v  cene  štartovného  prezentačnú  tašku  a občerstvenie ( jedlo a nápoj )  po  preteku.  

 

TRATE A GPX:

KRÁTKA TRAŤ

 • Dĺžka: 13 km
 • Prevýšenie: 400 m
 • Bez občerstvenia

STREDNÁ TRAŤ

 • Dĺžka: 47 km
 • Prevýšenie: 1500 m
 • Občerstvenie: 10, 22, 38 km

DLHÁ TRAŤ

 • Dĺžka: 57 km
 • Prevýšenie: 1800 m
 • Občerstvenie: 10, 22, 30, 45 km
 • DLHÁ TRAŤ vedie aj cez SNINSKÉ SINGLETRACKY
Po registrácií a on-line platbe je potrebné si vytlačit alebo uložiť do telefónu pdf súbor, ktorý Vám bol zaslaný emailom.
V súbore sa nachádza QR kód, ktorý bude pri prezentácií na mieste preteku vyžadovaný !!!