Menu Zavrieť

Kategória

Z úcty k nášmu kamarátovi Tiborovi Herbstovi, ktorý už nie je medzi nami si zajazdíme a ukončíme

cyklistickú sezónu na jeho počesť.

Cyklistika je nádherný šport a aj takýmto spôsobom si pripomenieme miesta, kde Tibor rád jazdil.

 

Dátum: 20.10.2019

Čas: 09:00 hod

Štart a cieľ: Pivovar u Medveďa (Humenné)

 

Prihlásenie:

 • Svoju účasť potvrďte emailom a kontaktnými údajmi na emailovú adresu: info@laboreckamtb.sk

Povrch:

 • Asfalt, poľné cesty, lesné cesty a chodníky

Podmienky a povinnosti účastníkov

 • Za štart účastníka mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca,
 • Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo,
 • Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
 • Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.
 • Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície,
 • Účastník je povinný správať sa ohľaduplne k prírode a jej obyvateľom.
 • Odpadky je vhodné vhadzovať do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie. Použité obaly od tyčiniek a gélov vziať so sebou.
 • Účastník udalosti ako aj zákonný zástupca svojim podpisom berú na vedomie zodpovednosť účastníka za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!

Informácie:


Tiborov okruh:

 • Dĺžka: 55 km
 • Prevýšenie: 1100 m

Tiborov_Okruh

Na Stiahnutie: .GPX