O nás

nase ciele_webZačiatkom roku 2015 prišla myšlienka zorganizovať preteky horských bicyklov v našom okolí.

Vhodným partnerom pre nás bol mestský bežecký oddiel MBO Strážske, ktorý samozrejme naše prvé

podujatie podporili a zastrešili.

Na 0. ročníku sa zúčastnilo cez 70 jazdcov ktorí úspešne a bez väčších zranení odjazdili takmer 25 km

dlhú trať vedenú cez blízke obce, išlo sa po cestách, poľných a lesných cestách ale prešli sa aj úseky

po turistickom chodníku. Po úspešnom nultom ročníku sme ešte skúsili niečo iné a neobvyklé a tým

bol nočný pretek „Laborecká MTB Night riders“ kde sa zúčastnilo 18 jazdcov a odskúšali si nástrahy

nočnej jazdy na bicykli.

Po úspešnom, dalo by sa povedať štartovacom roku kde sme sa snažili poskladať tím ľudí ktorí budú

v pretekoch a nie len pretekoch pokračovať aj v ďalších rokoch začalo vznikať občianske združenie,

web stránka a samozrejme prípravy na ďalší ročník pretekov Laborecká MTB.

Občianske združenie Laborecká MTB

Cieľom združenia je podpora a rozvoj horskej cyklistiky.

Cieľom občianskeho združenia taktiež vytváranie nových cyklotrás, značenie náučných chodníkov

a rozvoj cestovného ruchu a turistiky na regionálnej, ako aj na celoštátnej úrovni.