Menu Zavrieť

Kategória

 

Dátum: 28.08.2022

Miesto konania: Futbalové ihrisko, Lackovce (okres Humenné)

Polmaratón:
Minimálny počet pretekárov na polmaratón je 30 !!!
Možnosť prezentácie priamo na štarte v Snine (len pre on-line registrovaných).
V prípade nenaplnenia minimálneho počtu môže pretekár štartovať na krátkej trati (s
vrátením rozdielu v štartovnom) alebo sa podujatia nezúčastniť (s vrátením celého
štartovného).

Trasy:

 • Dlhá trať – 22 km, prevýšenie 500 m, Snina – Lackovce
 • Krátka trať  – 7 km, prevýšenie 125 m

Kategórie:

Polmaratón

Dlhá trať  – 21 km

 • Muži Absolútne poradie 1 – 5 miesto (len pre domácich pretekárov)
 • Muži A – od 18 do 39 rokov (Slovensko)
 • Muži B – od 40 do 49 rokov (Slovensko)
 • Muži C – od 50 do 59 rokov (Slovensko)
 • Muži D – nad 60 rokov (Slovensko)
 • Ženy Absolútne poradie 1 – 5 miesto (len pre domáce pretekárky)
 • Ženy E – od 18 do 39 rokov (Slovensko)
 • Ženy F – od 40 do 49 rokov (Slovensko)

Krátka trať – 7 km 

 • Muži Absolútne poradie 1 – 5 miesto (len pre domácich pretekárov)
 • Muži A – od 18 do 39 rokov (Slovensko)
 • Muži B – od 40 do 49 rokov (Slovensko)
 • Muži C – od 50 do 59 rokov (Slovensko)
 • Muži D – nad 60 rokov (Slovensko)
 • Ženy Absolútne poradie 1 – 5 miesto (len pre domáce pretekárky)
 • Ženy E – od 18 do 39 rokov (Slovensko)
 • Ženy F – od 40 do 49 rokov (Slovensko)                
 • Juniori – do 18 rokov
 • Juniorky – od 18 rokov

Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!)

Vyhodnotené budú iba tie kategórie, kde budú registrovaní najmenej traja štartujúci
pretekári (!)

Detské preteky ( registrácia na mieste v deň pretekov )

 • Starší žiaci   13 – 15 rokov – 900 m
 • Mladší žiaci 11 – 12 rokov – 600 m
 • Mini   9 – 10 rokov – 300 m
 • Mikro 6 – 8 rokov – 150 m
 • Baby 3 – 5 rokov – 50 m

Prezentácia – na mieste štartu

Dospelí

Polmaratón

 • 8:00 – 10:30 hod. v Lackovciach (odchod autobusu do Sniny o 10:30 hod.)
 • 11:30 – 11:50 hod. v Snine (len pre ON-LINE registrovaných)

Krátka trať

 • 8:00 – 12:45 hod. v Lackovciach 

Za prihláseného ste považovaní až po zaplatení štartovného.

Deti

 • 8:00 – 12:45 hod.

Registrácia detí sa uskutoční na mieste ( nie je nutná on-line registrácia )

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.

Občerstvenie:

 • Polmaratón           – 5x (5 – 10 – 13 – 18 km na trati a v cieli)
 • Krátka trať             – 2x (4 km na trati a v cieli)

Registrácia:

Minimálny počet pretekárov na polmaratón je 30 !!!
V prípade nenaplnenia minimálneho počtu môže pretekár štartovať na krátkej trati (s
vrátením rozdielu v štartovnom) alebo sa podujatia nezúčastniť (s vrátením celého
štartovného).

Na preteky sa môžete prihlásiť cez on-line registráciu na www.racetime.sk.

* Polmaratón s úhradou do 22.08.2022
* Krátka trať s úhradou do 22.08.2022
* 28.08.2022 (v deň pretekov) do 15 minút pred štartom jednotlivých kategórií

Po on-line registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu alebo pri prezentácií ukázať registračný QR kód, ktorý Vám bude zaslaný na emailovú adresu. Za prihláseného je pretekár považovaný až po zaplatení štartovného.

On-line registrovaný pretekár získava v cene štartovného občerstvenie (jedlo a nápoj) po preteku. 

Každý on-line registrovaný pretekár s uhradeným štartovným má garantované
štartovné číslo s čipom, cieľovú fotografiu a video podľa čísla, SMS s časom,
fotografie počas behu a občerstvenie v cieli. K dispozícii sú šatne, sprcha, WC

 Štart a cieľ:

 • Polmaratón – Snina (mestský úrad) – Lackovce (futbalové ihrisko)
 • Krátka trať – Lackovce (futbalové ihrisko)
 • Detský pretek Lackovce (futbalové ihrisko)

Štart pretekov:

 • Polmaratón:                   o 12:00 hod. (odchod autobusu do Sniny o 10:30 hod.)
 • Krátka trať:                     o  13:00 hod.
 • Detské preteky:             o 13:05 hod.

Povrch: 

Poľné cesty, lesné cesty a chodníky (Singletracky), asfalt (1 km)

 

Štartovné: 

 • Polmaratón: online registrácia do 22.8.2022 – 15.00 €

Registrácia na mieste – 20.00 €

 • Krátka trať: online registrácia do 22.8.2022 – 12.00 €

Registrácia na mieste – 15.00 €

 • Deti: Dobrovoľné štartovné na podporu činnosti organizátora OZ Laborecká MTB a Cykloklubu Humenné
 • Domáci pretekári: on-line prihlásení – ZADARMO

Všetky štartujúce deti majú nárok na jedlo a nápoj.

 

Vyhodnotenie:

 • Detské kategórie po odbehnutí všetkých detských kategórii
 • Hlavné kategórie od 15:30 hod.

Ceny:

 • Každý pretekár, ktorý úspešne absolvuje celú trať, získa účastnícku medailu
 • V každej hlavnej kategórii získavajú prví traja poukážku na nákup v predajni
  Intersport® Humenné v hodnote:
  1. miesto – 20,-€
  2. miesto – 15,-€
  3. miesto – 10,-€
 • Detské kategórie vecné ceny

 

Dodatočné informácie:

 • Platby on-line prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
 • V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.

Podmienky účasti:

 • Súťaží sa podľa pravidiel atletiky,
 • podujatie sa uskutoční za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate,
 • bežecké preteky sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
 • odporúčame lekársku prehliadku,
 • osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!)

 Poznámka:

 • Všetci pretekári sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie,
 • Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí,
 • Za zdravotnú spôsobilosť zodpovedá vysielajúca škola, klub,
 • Štartuje sa na vlastné nebezpečenstvo,
 • Prítomní musia mať preukaz poistenca,
 • Na preteky budú pripustení iba pretekári v športovom oblečení.

Informácie:

 • Registrácia: www.racetime.sk, Boris Kakuta 0918 980 353
 • Značenie trate: Michal Danko, 0950 442 448, Daniel Karandyšovský 0908 994 391
 • info@laboreckamtb.sk
 • www.laboreckamtb.sk

Polmaratón

 • Dĺžka trate: 22 km
 • Prevýšenie: 500 m

Snina mestský úrad – Belá nad Cirochou – Dlhé nad Cirochou – vysielač nad Rovným – Rebiaková – Hulová – Veľká – ihrisko Lackovce

Krátka trať

 • Dĺžka trate: 7 km
 • Prevýšenie: 125 mRegistrácia na Lackovský Lesný Beh 2022

Po registrácií a on-line platbe je potrebné si vytlačit alebo uložiť do telefónu pdf súbor, ktorý Vám bol zaslaný emailom.
V súbore sa nachádza QR kód, ktorý bude pri prezentácií na mieste preteku vyžadovaný !!!